Regio's
Padenkaart
Stappenplan
Kennisdocumenten
  welkom
Oude Paden - Nieuwe Wegen is de provincie rond!

Op 15 oktober vond de feestelijke oplevering plaats in Earnewâld.
Meer dan 200 vertegenwoordigers van dorpsbelangen, beleidsmakers en andere belangstellenden hebben de resultaten en producten kunnen bewonderen en werden getrakteerd op een prikkelende afsluitende rede van Maarten van Rossem.

Om het volledige verslag van de slotbijeenkomst te downloaden klik hier.
Welkom

Fryslân is rijk aan cultuurhistorisch erfgoed. De provincie heeft waardevolle oorspronkelijke landschappen, beschermde dorpsgezichten en prachtige monumenten, verbonden door een fijnmazig netwerk van oude paden en wegen. Kennis is een voorwaarde om zorgvuldig met die rijkdom om te gaan. Het project Oude Paden - Nieuwe Wegen verzamelt en verspreidt kennis.

Waarom Oude paden?

Oude paden zijn belangrijke cultuurhistorische elementen. Ze geven structuur aan het landschap, maken het toegankelijk en ze duiden het vroegere gebruik. Ze verklaren de ligging van oude gebouwen en herinneren aan sociale verhoudingen. Ze vormen een schatkaart naar het verleden. Oude Paden - Nieuwe Wegen wil die kaart inkleuren. Het project legt het netwerk van oude paden vast op de Cultuurhistorische Kaart van de provincie. Daar hebben we u bij nodig!

Project afgerond! Wie neemt het (wandel-)stokje over?

Honderden enthousiaste vrijwilligers en kenners van het gebied hebben ons informatie gegeven. Deze informatie is op de Padenkaart verwerkt en initiatieven zijn doorgegeven aan de bureaus van Plattelânsprojekten in de provincie.
Hoewel Oude Paden Nieuwe Wegen op zich nu stopt, hechten we groot belang aan het vervolg. Daarom hebben we een brochure gemaakt voor iedereen die wil weten waar hij moet zijn om verder te kunnen gaan met oude paden.


Verschillende organisaties in Fryslân helpen u graag op weg.
Lees alles in de brochure Aan de slag met Oude Paden – Nieuwe Wegen!
De brochure is te downloaden door op de naam hierboven te klikken. Een gedrukt exemplaar kunt u verkrijgen bij Steunpunt Monumentenzorg Fryslân, Landschapsbeheer Friesland en bij de Friese gemeenten.